I Love Cheese

Cookiebeleid

1. Algemene informatie

Savencia Fromage & Dairy NV is een vennootschap naar Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 1050 Brussel, Kroonlaan 6, België. De onderneming is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0406.658.741. (hierna “Savencia”). Savencia is eigenaar van de website pp.ilovecheese.be, de sub-domeinen, de diensten hieraan verbonden en elke andere verbonden technologie (hierna “Website”).

De cookies van de Gebruiker van de Website worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van dit Cookiebeleid.

2. Definities

Cookies zijn gegevens die door de server van de bezochte website op de eindapparatuur van een internetgebruiker worden geplaatst. Zij worden door een website gebruikt om informatie naar de browser van de internetgebruiker te sturen en om deze browser in staat te stellen informatie naar de site van herkomst te sturen (bijvoorbeeld een loginnaam of taalkeuze).

Alleen de uitgever van een cookie kan de daarop opgeslagen informatie lezen of wijzigen.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

  • sessiecookies, die verdwijnen zodra u de site verlaat;
  • permanente cookies, die op uw apparaat blijven staan totdat hun levensduur is verstreken of totdat u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

Wij wijzen u erop dat er tijdens uw bezoeken aan onze Website cookies op uw eindapparatuur geïnstalleerd kunnen worden.

3. Doeleinden waarvoor cookies gebruikt worden

Een aantal cookies die door Savencia worden gebruikt, hebben uitsluitend tot doel de communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken (bijvoorbeeld door te helpen bij de detectie van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten, etc.).

Andere cookies zijn strikt noodzakelijk voor het verlenen van online communicatiediensten op uw uitdrukkelijke verzoek (winkelwagen, weergavevoorkeuren op het scherm, etc.).

Weer andere worden gebruikt met het doel om:

  • de bezoekfrequentie en het gebruik van de Website te analyseren, zodat deze kan worden aangepast om uw browserervaring te verbeteren;
  • de relevantie van de advertenties op de Website te verbeteren;
  • de gebruikservaring op de Website te verbeteren.

4. Welke cookies gebruiken wij?

Op de Site worden de volgende cookies gebruikt:

  • de cookies van Savencia;
  • cookies van derden die specifiek door Savencia zijn gekozen om bepaalde doelstellingen te bereiken.

[table-responsive]

Soort Naam Bedrijf Waartoe dienen zij? de levensduur
Strikt noodzakelijke Cookies Sticky banner Savencia Noodzakelijk voor de goede werking van de Website.
Worden nooit gedeeld.
Noodzakelijk voor de goede werking van de Website zoals de publicatie van de banner met de recente artikels.
12 maanden
WordPress Savencia Onthoudt dat een user is ingelogd. Einde van de sessie
Analy-tische cookies Google Analytics Google Worden uitsluitend gedeeld met het analyse-instrument en zijn anoniem (statistieken). Google voegt demografische gegevens en gegevens mbt de interesse toe voor een beter begrip van het gebruikersgedrag. 12 maanden
Hotjar Hotjar Analyse van het gedrag van de gebruiker via de beweging van zijn muis om zo de ergonomie van de user interface te verbeteren. 12 maanden
Comfort- cookies Newsletter subscription Savencia Dienen om de kwaliteit van de navigatie op de webiste te verzekeren en toegang te verlenen.
Worden nooit gedeeld, slaat de inschrijving voor de newsletter op, om te voorkomen dat we dit nog eens vragen.
12 maanden
Cookie-level-1 tot 4 Savencia Worden nooit gedeeld, slaan de keuzes in het menu op om de navigatie op de site te vergemakkelijken. 12 maanden
_icl_current_language Savencia Slaat uw taalkeuze op. 12 maanden
Marketing-cookies Pixel Facebook Facebook Worden gedeeld met partners. Ze worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker. Op deze manier wordt de relevantie voor zowel adverteerders als bezoekers verhoogd. 12 maanden
Comfort-cookie fbm_303xxxx Facebook Vergemakkelijkt het aanmaken van je ILC account. Gebruikt je Facebook gebruikersdata om onderstaand formulier in te vullen. 12 maanden

[/table-response]

5. Cookies van derden

5.1. Meting van het aantal bezoekers

Savencia schakelt derden in om het aantal bezoekers van de Website te meten.

Savencia maakt gebruik van de dienst Google Analytics en Hotjar om de bezoekers te tellen en vast te stellen hoe zij de Website gebruiken. Het betreft een statistisch hulpmiddel waarmee Savencia haar Website kan verbeteren door rekening te houden met de behoeften van de bezoekers.

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd betreffen:

  • uw gebruik van de Website, zoals de pagina’s die u heeft bezocht;
  • uw IP-adres om de plaats van verbinding te bepalen. Deze soort gegevens wordt onmiddellijk na lokalisatie geanonimiseerd en niet aan Google doorgegeven.

Meer informatie met betrekking tot het Privacybeleid van Google Analytics is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy.

5.2. Gerichte reclame

Om u reclame met betrekking tot Savencia aan te bieden, worden bepaalde cookies op uw apparaat geplaatst, zoals Facebook Pixel.

Voor meer informatie met betrekking tot het Privacybeleid van Facebook kan u terecht op de volgende pagina: https://www.facebook.com/policy.php.

6. Toestemming

Sommige cookies hebben bijkomende toestemming nodig. Tijdens uw eerste bezoek aan onze Website wordt u voorgesteld om akkoord te gaan met het gebruik van cookies of dit te weigeren.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden geïnstalleerd of gelezen, zal een weigeringscookie op uw apparaat worden geplaatst zodat Savencia informatie over uw verzet tegen het gebruik van cookies opslaat. Let op: als u deze weigeringscookie later verwijdert, is het niet mogelijk u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd.

Op dezelfde wijze wordt er, als u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, een toestemmingscookie geplaatst.

Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw apparatuur blijven staan. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen als aangegeven in de volgende paragraaf getiteld “Cookiebeheer”.

7. Cookiebeheer

U beschikt over verschillende opties om cookies en andere trackers te verwijderen en te beheren.

7.1 Browserinstellingen

Hoewel de meeste browsers standaardinstellingen hebben en de installatie van cookies accepteren, heeft u de mogelijkheid om, indien gewenst, te kiezen of u alle cookies accepteert, systematisch weigert of om de cookies te kiezen die u afhankelijk van de uitgever accepteert. Via uw browser kunt u ook regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen.

Vergeet echter niet om alle browsers van uw verschillende apparaten te configureren (tablets, smartphones, computers, etc.).

Voor het beheer van de cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Deze staat beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet op welke manier u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. Hieronder volgt een lijst van de vijf meest voorkomende browsers:

Wij wijzen u er echter op dat als u uw browser instelt op weigering van cookies, sommige functies, pagina’s en web omgevingen niet toegankelijk zijn en dat wij daarvoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

7.2 Platforms voor verzet

Verschillende professionele advertentieplatforms bieden u eveneens de mogelijkheid om de door de aangesloten bedrijven gebruikte cookies te weigeren of te accepteren. Deze centrale mechanismen blokkeren de weergave van de advertenties niet, maar verhinderen slechts de installatie van cookies waarmee advertenties aan uw interessegebieden kunnen worden aangepast.

U kunt bijvoorbeeld naar de site www.youronlinechoices.com gaan om de installatie van deze cookies op uw apparaat te verbieden. Deze site wordt aangeboden door professionele adverteerders verenigd in de Europese bond EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Daar kunt u zien welke bedrijven bij dit platform staan ingeschreven en u de mogelijkheid bieden van het weigeren of accepteren om advertenties die op uw apparaat getoond kunnen worden, aan te passen aan uw surfgegevens:  http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionele internetadverteerders en vormt een centrale interface waarop u uw weigering of acceptatie van cookies die gebruikt kunnen worden om advertenties die op uw computer worden getoond aan te passen aan uw surfgedrag, kenbaar te maken.

7.3 Module voor het beheer van cookies

Ten slotte kunt u met behulp van een module kiezen welke cookies u op deze site wilt accepteren en welke u wilt weigeren.

U kunt deze module elk moment openen en uw voorkeuren wijzigen door te klikken op de link.

8. Bescherming van persoonlijke gegevens

Voor zover de informatie verzameld door middel van cookies persoonsgegevens uitmaken, zullen de bepalingen van het Privacybeleid van toepassing zijn en dit Cookiebeleid verder aanvullen.

De persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van het cookie te bereiken, en in geen geval langer dan 13 maanden.

De rechten kunnen allereerst worden uitgeoefend bij de verwerkingsverantwoordelijke met wie u elektronisch contact kunt opnemen op het volgende adres: info.marketing@savencia-fd.be

Teneinde een betere bescherming van uw rechten te waarborgen, heeft Savencia een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u, zo nodig, contact kunt opnemen op het volgende adres: dpo@savencia.com.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid.